Meniu
Krepšelis

Nuolaidų kuponų ir dovanų kuponų taisyklės

FUTURESKIN.SHOP NUOLAIDŲ KODO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

FUTURESKIN NUOLAIDŲ KODŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1.Futureskin.SHOP nuolaidų kodo tiekėjas yra UAB „Spalanga“, juridinio asmens kodas: 304353787, adresas - Skroblų g. 25-118, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau - Futureskin).

2.Futureskin nuolaidų kodas (toliau – Nuolaidų kodas) – tai specialus raidžių ir skaičių derinys, leidžiantis su nuolaida įsigyti internetinėje parduotuvėje Futureskin.SHOP siūlomas prekes. Nuolaidų kodas galioja ribotą laikotarpį, kuris nurodomas prie Nuolaidų kodo.

3.Nuolaidų kodas gali būti siunčiamas el. pašto adresu, SMS žinutėmis, pateikiamas bet kokia spausdintine ar elektronine forma. Su Nuolaidų kodu yra pateikiama informacija apie nuolaidos dydį, Nuolaidų kodo galiojimo terminą ir nuoroda į interneto parduotuvę Futureskin.SHOP, kurioje viešai skelbiamos Futureskin Nuolaidų kodo naudojimo taisyklės. 

4. Nuolaidų kodas suteikia procentinę arba suminę nuolaidą, kuri pritaikoma tik perkant prekes interneto parduotuvėje futureskin.shop. Nuolaidų kodo suteikiama nuolaida nėra taikoma pristatymo mokesčiui. Nuolaidų kodas į pinigus nekeičiamas.

5. Nuolaidų kodai nėra sumuojami, o jų teikiamos nuolaidos nėra sumuojamos su kitomis Futureskin siūlomomis nuolaidomis. Vieno pirkimo metu galima panaudoti tik vieną Nuolaidų kodą.

6. Futureskin turi teisę nustatyti Nuolaidų kodo naudojimo ribojimus, kurie nurodomi kartu su Nuolaidų kodu.

7. Nuolaidų kodu gali pasinaudoti registruoti ir neregistruoti interneto parduotuvės futureskin.shop pirkėjai.

8. Nuolaidų kodas naudojamas tokia tvarka:

8.1.Pirkėjas pasirenka interneto parduotuvėje futureskin.shop parduodamas prekes ir jas įsideda į pirkinių krepšelį;

8.2.Pirkėjas pasirenka prekių pristatymo ir mokėjimo būdą bei užpildo privalomus laukelius (vardas, pavardė, adresas ir kt.);

8.3.Užsakymo peržiūros lange pirkėjas langelyje „Nuolaidų kodas“ turi įvesti Nuolaidų kodą ir paspausti „Taikyti“. Tik atlikus šiuos žingsnius, bus pritaikyta Nuolaidų kodo suteikiama nuolaida;

8.4.Pirkėjui paspaudus „Užsakyti“, užsakymas perduodamas vykdyti.

9.Pirkėjo pretenzijos ir klausimai, susiję su Nuolaidų kodo naudojimu, jo dydžiu ar galiojimo trukme, turi būti siunčiami adresu info@futureskin.lt.

10. Šios Taisyklės parengtos ir taikomos nuo 2022 m. gegužės 5 d.


FUTURESKIN DOVANŲ KUPONŲ PIRKIMO IR PANAUDOJIMO TAISYKLĖS

  • Dovanų kupono kodą draudžiama atskleisti bet kokiems tretiesiems asmenims. Informuojame, kad nesąžiningi asmenys, sužinoję Jūsų turimo Kupono kodą gali pasinaudoti Jums skirtomis naudomis, todėl prašome užtikrinti, kad Jūsų turimo Kupono kodas nebūtų atskleistas.
  • Praradus ar tretiesiems asmenims atskleidus Kupono kodą, paslaugos pagal šį Kuponą Jums nebus teikiamos.
  • Dovanų kuponas patvirtina turėtojo teisę naudotis jame nurodyta suma.
  • Pageidaujamai įsigyti produktų pirkimo sumai viršijus dovanų kupono vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti pavedimu arba kreditine kortele.
  • Dovanų kupono turėtojui įsigijus prekių už mažesnę sumą, nei jame nurodyta, likusi suma turėtojui negrąžinama.
  • Šiais dovanų kuponais atsiskaityti galima tik elektroninėje parduotuvėje Futureskin.shop
  • Dovanų kuponai parduodami ne mažesnės nei 50 € (penkiasdešimt) vertės.
  • Pagal VMI išaiškinimą, perkant dovanų kuponą, PVM sąskaita faktūra nereikalinga, nes reprezentacinio renginio metu asmenims, su kuriais įmonė siekia užmegzti naujus verslo ryšius arba esamus pagerinti, įteiktų dovanų kuponų įsigijimo išlaidos gali būti priskirtos reprezentacinėms sąnaudoms. Šios sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tik tuo atveju, jeigu jos pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais: pinigų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais (dovanų kuponus platinančios įmonės išrašytais grynųjų pinigų priėmimo kvitais, išduotais kasos aparato kvitais arba banko pavedimais); surašytais laisvos formos reprezentacinio renginio aktais, patvirtintais įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens ir vyriausiojo finansininko arba jo įgalioto asmens.
  • Dovanų kuponas galioja 6 (šešis) mėnesius nuo išrašymo datos. Dovanų kuponas nėra keičiamas į pinigus. Dovanų kupono galiojimo laikas nepratęsiamas.